Seneste bestyrelses beretning

Bestyrelsens beretning for DSRS – 2016

 

Stationer, medlemmer og operationer
2016 har været endnu et år præget af flotte indsatser fra de frivillige i stationerne. En ny station i Vordingborg blev – via donation fra Orientfonden - etableret og sat i drift i august 2016 – mere end 30 nye frivillige driver stationen. Stationen får tilført en ny Standardbåd fra Ribcraft i foråret 2017. Stationen er sat i drift med den såkaldte vikarbåd indtil den nye båd er klar.
 
Antallet af gennemførte operationer steg fra 285 i 2015 til i alt 375 i 2016. Som de tidligere år var det helt overvejende fritidssejlere omkring vores etablerede stationer der blev assisteret som følge af motorstop, grundstødninger eller andre problemer. Eftersøgninger og opgaver for Værns Fælles Kommando (VFK) har vist en stigende tendens og udgjorde i 2016 ca. 1/3 af samtlige udkald.
 
Året blev i øvrigt præget af en pæn fremgang i antallet af betalende medlemmer – ved afslutningen af 2015 var 2000 personer registreret som betalende medlemmer – ved afslutningen af 2016 var antallet af registrerede betalende medlemmer på mere end 2300.
 
Sidst på året fik vi henvendelse fra grupper af frivillige fra både Juelsminde og Vilsund i Limfjorden – bestyrelsen har kontakt med begge grupper og arbejder på at skaffe de nødvendige midler til at oprette nye stationer i disse 2 områder.
 
Desværre har vi også været nød til at lukke stationen i Spodsbjerg. I august 2015 fik vores redningsbåd i Spodsbjerg et stort maskinhavari - og siden har stationen været midlertidigt lukket. Vi har i DSRS ikke haft økonomi til at indkøbe et nyt egnet fartøj til brug for stationen, og da stationen frem til maskinhavariet i august 2015 havde haft et meget beskedent antal assistancer besluttede bestyrelsen sidst på året at stationen ikke skal genåbnes.
 
Sidst på året igangsatte vi et arbejde for at sikre telefonbetjeningen af de medlemmer og samarbejdspartnere der kontakter os på vagttelefonerne i stationerne. Målet er, at alle der kontakter en station på vagttelefonen får ”et menneske i røret” – der har været enkelte eksempler på at dette ikke er sket – fx pga dårlig teledækning i lokalområdet. Det nye system vil blive igangsat i første del af 2017.
 
Uddannelse
Vores uddannelsesaktiviteter i form af både teoretiske kurser og praktiske øvelser (træning) kom godt på plads i 2016. Vi har gennem hele året haft stor nytteværdi af Trygfondens bevilling til gennemførelse af aktiviteterne – en støtte der også varer frem til sommeren 2017.
 
DSRS indgik i efteråret en samarbejdsaftale med Dansk Svømmeunion om førstehjælpsundervisning lokalt i stationerne. Aftalen indebærer bl.a. at vi kan trække på Svømmeunionens certificerede instruktører i førstehjælp i perioden september til april hvert år.
 
En udfordring på uddannelsesområdet er fortsat oplæring af nye frivillige og vedligeholdelse af viden blandt de mere erfarne i betjening af navigation-og kommunikations udstyret om bord i bådene. Indsatsen kræver tid og stort fokus på planlægningen fra ledelsen i stationerne – fx ved en sammen-sætning af bemandingen i bådene der gør det muligt at optimere læringsmulighederne.
 
Udstillinger og PR arbejde.
DSRS var med på udstillingen ”Maritime Fair” i september i lokomotivhallerne i København. Det var DSRS København der sørgede for mandskab til at passe standen – som var velbesøgt og en stor succes.

Søsportens Sikkerhedsråd
DSRS er repræsenteret i rådet som afholder ca. 2 møder om året. På denne måde er vi i kontakt med repræsentanter for vores målgrupper samt samarbejdspartnere. Vi er med til at drøfte forebyggelsesmæssige tiltag for vores målgrupper. Rådet har i 2016 bl.a. drøftet udviklingen af en ny app til brug for vores målgrupper, så de via smartfone hurtigt kan komme i kontakt med fx den nærmeste DSRS station eller VFK når de sejler i indre danske farvande. Systemet sikrer endvidere at koordinaterne for fartøjets placering i indre danske farvande overføres sammen med opkaldet.
 
Strategiplan 2020 og fundraising
Strategiplan 2020 har tidligere været drøftet ved de afholdte stationsledermøder i både 2015 og 2016. Planen var den direkte årsag til at vi kunne opnå støtte til oprettelse af den nye station i Vordingborg.
 
I september 2016 indsendte DSRS en ny ansøgning til Trygfonden. Ansøgningen indeholdt bl.a. et ønske om at kunne ansætte en fuldtids projektmedarbejder i en 3 årig periode til videreudvikling af DSRS, samt et ønske om midler til en slagkraftig PR kampagne for at udbrede kendskabet til DSRS – og dermed forøge mulighederne for at opnå et større medlemstal.
 
Desværre modtog DSRS et afslag på ansøgningen d. 1. dec. 2016 fra Trygfonden.
       

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg endnu engang takke alle, der i 2016 har støttet vores arbejde - vores sponsorer, vores betalende medlemmer - og især alle de frivillige i foreningen som har stillet sig til rådighed dag og nat hele året rundt. Det er en fornøjelse at mærke ”korpsånden” og den gode stemning i stationerne når vi mødes – og i det hele taget har kontakt med hinanden. Det bekræfter blot at det er det sociale samvær og lysten til at yde en uvurderlig god indsats i stationerne der driver værket.
 
På bestyrelsens vegne
Ole Lyngenbo
31.1.2017