Logbog Bregnør

Speedbåd med motorproblemer

Vi fik et nyt udkald med en tur til Hasmark, da vi var ved at tanke Bregnør op så den var klar til aften og nat.
Det kom en melding fra vores vagt telefon om at de var noget paniske derude.
Vi afbrød omg. tankningen og satte kursen mod Hasmark.
Vi havde fået et strandnummer, og at de lå ca. et par mil ud for Hasmark. Vi brugte vores bog hvor strandnr. havde positioner.
Det gik med fuld kraft derudad, og vi fandt hurtig havaristen som havde et lille anker ude som ikke kunne holde, og i stærk fralandsvind.
Det var en lille båd med 60 hk. motor og 4 unge mennesker ombord.
Den lå så lavt i vandet at vi tog de 3 af dem ombord på Bregnør.
Den ene var en ung kvinde som var meget kulde påvirket, så hun kom i en staniol pose, som kunne lukkes helt om hende.
Vi havde løbende kontakt til JRCC om evt. anden hjælp til hende når vi kom ind.
Men hun fik varmen så meget at hun kunne klare sig selv.
Dette var en af de aktioner der kunne have gået helt galt hvis ikke hjælpen havde nået hurtigt frem.
Skipper gav en donation til Bregnør.

Kategori: 
Udrykning: 
Torsdag, 11. august 2016 - 19:49
Hjemkomst: 
Torsdag, 11. august 2016 - 21:15
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Hasmark Strand
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med motorstop

Motorbåd havde fået motorstop ca.4 s-mil nord for Fyns Hoved.
Det viste sig at være ude ved vindmøllerne.
Der stod godt med bølger derude og en stærk strøm, men skipperen havde ankret op.
Vi fik fastgjort en trosse i ham så vi kunne hjælpe med at han kunne få ankret op.
Han skulle passe meget på ikke at falde over bord, en hånd til båden og en hånd til ankerlinen.
Vi fik ham bugseret i god søgang til Korshavn og lagt ind på en plads uden problemer.
De takkede mange gange og skipperen gav en donation til Bregnør.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Torsdag, 11. august 2016 - 16:20
Hjemkomst: 
Fredag, 12. august 2016 - 18:30
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Korshavn
Ejer var medlem.: 
Nej

Seljbåd med flere problemer

kl. 2209 ringer ejer at han har problemer med at føre båden, han ligger Mellem Fyns Hoved og Samsø. vejret er hårdt og motoren virker ikke, noget ved sejlføringen er heller ikke godt, så han vil meget gerne hjælpes i havn. Bregnør afgår fra havn kl. 22.25 og finder båden nogle nm fra opgivet pos. Båden en 30 ft. sejlbåd bliver taget på slæb hjem til Otterup havn.
VFK orienteres løbende.
Ejer bliver straksindmeldt.

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 7. august 2016 - 22:25
Hjemkomst: 
Mandag, 8. august 2016 - 5:00
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Otterup Havn
Ejer var medlem.: 
Ja

Motorsejler defekt motor

Ejer ringer direkte og spørger om vi kan slæbe ham i havn, motoren kan ikke starte og det blæser for meget til at han han klare indsejlingen for sejl.
Vi går til undsætning og får ham bragt i havn.
Orientere VFK.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 15:15
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 18:50
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør
Ejer var medlem.: 
Ja

Sejlbåd på grund

VFK ringer om vi kan hjælpe en sejlbåd der er på grund på pos. N 55.33,8 E 10.02,0 det er Vfor bogense altså noget uden for vort område. VFK ser gerne at vi går derud.
Båden en gul sagita 26 er også kommet meget langt ind på lavt vand, det er imidlertid lykkedes for den erfarne sejler ved hjælp af gummibåd og anker at varpe sig ud så han kan flyde. Skipper er meget glad for at vi trodsalt dukker op, trods den lange tur.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 14:18
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 19:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

VFK ringer om vi kan hjælpe en sejlbåd der er på grund på pos. N 55.33,8 E 10.02,0 det er Vfor bogense altså noget uden for vort område. VFK ser gerne at vi går derud.
Båden en gul sagita 26 er også kommet meget langt ind på lavt vand, det er imidlertid lykkedes for den erfarne sejler ved hjælp af gummibåd og anker at varpe sig ud så han kan flyde. Skipper er meget glad for at vi trodsalt dukker op, trods den lange tur.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 14:18
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 19:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando
Ejer var medlem.: 
Nej

ingen motor

Medlem ringer om vi kan hjælpe ham. Han er på sejltur og hans motor bliver varm så han tør ikke løbe an på at klar indsejling til sin plads i Odense Sejlklub i modvind. Vi aftaler et mødested og får ham bugseret på plads.

Kategori: 
Udrykning: 
Tirsdag, 26. juli 2016 - 14:25
Hjemkomst: 
Tirsdag, 26. juli 2016 - 15:50
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Odense Sejlklub Stige Ø
Ejer var medlem.: 
Ja

Motorbåd med haveri

Vi får opkald fra ejer at han har motorproblemer.
Han har ankret op, og ligger i nærheden af Lindø.
Vi afgår fra havnen, og får hurtigt fundet havaristen.
Han bliver taget på slæb og bliver trukket til Klintebjerg.
Skipperen bliver meldt ind, og giver også en donation til stationen.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Tirsdag, 19. juli 2016 - 20:00
Hjemkomst: 
Tirsdag, 19. juli 2016 - 21:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Klintebjerg
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med haveri

Henvendelse fra ejer at de lå ca. 2 sømil N for Fyns Hoved.
Vi afgik kl. 2030 fra Bregnør og var fremme ved havaristen i løbet af 20 min.
De lå opankret på 20 m vand og der var stærk strøm, så de var bange for at ankeret ikke kunne holde så de drev ud i trafik på Storebælt.
De fik en trodse ombord og blev slæbt med retur til Bregnør.
Der var en til at tage imod dem så de kunne komme retur til Odense, så ville de få en til at slæbe båden hjem i morgen.
Skipperen meldte sig ind, og vedkommende som hentede dem ville melde sig ind dagen efter.
Der blev givet meget ros for assistancen.

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 24. juli 2016 - 20:30
Hjemkomst: 
Søndag, 24. juli 2016 - 22:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

Vi får et opkald fra Lyngby Radio om at vi skal kontakte JRCC.
Det er den ugentlig øveaften så derfor var vi ude at sejle.
En MAXI 77 sejlbåd var gået på grund syd for Lindø.
Vi var hurtigt fremme ved havaristen, som var sejlet lidt udenfor sejlrenden,og så var der lavvandet.
Den blev trukket fri uden problemer, og kunne forsætte ved egen kraft.
Skipperen var ikke medlem, men ville melde sig ind.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 20. juli 2016 - 20:15
Hjemkomst: 
Onsdag, 20. juli 2016 - 21:00
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando
Båden bugseret til: 
forsatte ved egen kraft
Ejer var medlem.: 
Nej

Sider