Seneste bestyrelses beretning

Bestyrelsens beretning for DSRS – 2017

 
2017 har været endnu et år præget af flotte indsatser fra de frivillige i stationerne. 460 gange er DSRS stationerne blevet kontaktet af enten Forsvarets operationscenter JRCC eller af fritidssejlere der har haft brug for assistance til at komme til nærmeste havn.
 
En ny station i Juelsminde er under etablering – 30 frivillige står klar til at gennemføre assistancer til fritidssejlerne i området – stationen har trænet i reservebåden – og har også hjulpet sejlere til nærmeste havn i området. Lige inden årsskiftet lykkedes det at få en aftale med SSRS om køb af brugt lukket båd til stationen.
 
Året blev i øvrigt præget af en pæn fremgang i antallet af betalende medlemmer – ved afslutningen af 2016 var 2.396 personer registreret som betalende medlemmer – ved afslutningen af 2017 var antallet af registrerede betalende medlemmer på 3.230.
 
Flere stationer er i støbeskeen. I Løgstør og Vilsund i Limfjorden er der stor interesse for at etablere nye stationer – det samme gælder Århusområdet.
 
Ansøgningerne til de mange eksisterende fonde i DK er sat mere i system så vi kan få dækket en del af de almindelige driftsudgifter til selskabet. I 2017 medførte lokale flotte donationer til stationerne i Helsingør og Lynæs, at der kunne afses midler til motorudskiftning på begge stationers både. De stigende kontingentindbetalinger har også medført at vi har kunnet afse midler til at deltidsansætte Kristian Hansen i sekretariatet 15 timer ugentlig – og dermed styrke sekretariatsfunktionen.
 
Centralværkstedet ved Jørgen Høgh fortsætter med at udbygge leverandørnetværket så vi dermed kan sikre, at vores indkøb af teknisk udstyr og redder udstyr til stationerne fortsat kan gennemføres på gode økonomiske vilkår.
 
I september deltog en gruppe af frivillige fra alle stationer i en træningsweekend sammen med kollegerne i SSRS. Øvelserne foregik på Kæringøen i den svenske skærgård og var en stor succes.
 
De væsentligste udfordringer for DSRS er i øjeblikket den noget besværlige tilgang til centrale fondsmidler – som er en vigtig forudsætning for at vi kan etablere nye stationer dækkende resten af indre danske farvande. Det vil bestyrelsen arbejde flittigt med i 2018. 
     

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg endnu engang takke alle, der i 2017 har støttet vores arbejde - vores sponsorer, vores betalende medlemmer - og især alle de frivillige i foreningen som har stillet sig til rådighed dag og nat hele året rundt.
 
På bestyrelsens vegne
Ole Lyngenbo