Vordingborg snart klar med en operativ sørednings station

DSRS åbner ny station i Vordingborg. Stationen bliver den 11. i rækken og er en del af DSRS’s 2020 plan.

Stationerne bliver udelukkende bemandet med frivillige fra lokalområdet og foreløbig har 55 ildsjæle meldt deres interesse for opgaven i forhold til hurtigt at kunne rykke ud af havnen, til gavn for de sejlere, som har brug for assistance til nærmeste havn.

DSRS Vordingborg er etableret med Michael Støvring som stationsleder - og vi forventer at stationen bliver operationsklar først på sommeren 2016.

"Vi er i Vordingborg nået så langt at areal og hus er tildelt af Vordingborg Kommune, v/Havnechef Jesper Kraft Andersen, som vi har et fantastisk samarbejde med. Vordingborg Kommune er helt klart parate til dette nye tiltag, og vi er pt. i gang med den politiske kontakt i forhold til etablering af hus mv. De første grundsten til at komme i gang med etableringen af denne lokalstation under DSRS er lag.

 For at få dette til at lykkes er der nedsat et lille styregruppeudvalg bestående af Gitte Svensson Olsen, Dennis Uhlenfeldt, Svend Anderson, og undertegnede, ud over disse personer er vi tillige organiseret med 3 dygtige holdledere: Ole Svensson, Magnus Reizel  og H.C. Rasmussen  og to holdlederassistenter Jørgen Andreasen  og Eli Grøndborg.

I Styregruppen arbejdet det overordnet ansvar, herunder – Sikkerhed – Båd/besætning – Hus/faciliteter – Donationer – Økonomi og Uddannelse.

Vi er i fuld gang med etableringsfasen, herunder opbygning af hold, træningsfaciliteter og hus, men indtil det falder på plads sætter vi vor lid til eksisterende klubber. Vi har allerede haft særdeles god kontakt til DSRS Køge og samtidig nydt godt af gæstfriheden i Sejlklubben Snekken, som velvilligt har stillet diverse faciliteter til rådighed, herunder mødelokale, toilet adgang mm. Vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde med sejlklubberne og andre aktører og brugere af fravandet ved Vordingborg. Vi er naturligvis særdeles stolt over - den store lokale tilslutning stationen har mødt.

Stationen bliver i første omgang udstyret med DSRS helt nye træningsbåd, som forventes at ankomme til Vordingborg primo april. Men allerede nu er de frivillige tilknyttet stationen i gang med øvelser og uddannelse.

Har du spørgsmål til stationen i Vordingborg er du velkommen til at kontakte stationsleder Michael Støvring på mobil 24248227  eller på mail michaelstovring@dsrs.dk