Logbog Bregnør

Seljbåd med flere problemer

kl. 2209 ringer ejer at han har problemer med at føre båden, han ligger Mellem Fyns Hoved og Samsø. vejret er hårdt og motoren virker ikke, noget ved sejlføringen er heller ikke godt, så han vil meget gerne hjælpes i havn. Bregnør afgår fra havn kl. 22.25 og finder båden nogle nm fra opgivet pos. Båden en 30 ft. sejlbåd bliver taget på slæb hjem til Otterup havn.
VFK orienteres løbende.
Ejer bliver straksindmeldt.

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 7. august 2016 - 22:25
Hjemkomst: 
Mandag, 8. august 2016 - 5:00
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Otterup Havn
Ejer var medlem.: 
Ja

Motorsejler defekt motor

Ejer ringer direkte og spørger om vi kan slæbe ham i havn, motoren kan ikke starte og det blæser for meget til at han han klare indsejlingen for sejl.
Vi går til undsætning og får ham bragt i havn.
Orientere VFK.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 15:15
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 18:50
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør
Ejer var medlem.: 
Ja

Sejlbåd på grund

VFK ringer om vi kan hjælpe en sejlbåd der er på grund på pos. N 55.33,8 E 10.02,0 det er Vfor bogense altså noget uden for vort område. VFK ser gerne at vi går derud.
Båden en gul sagita 26 er også kommet meget langt ind på lavt vand, det er imidlertid lykkedes for den erfarne sejler ved hjælp af gummibåd og anker at varpe sig ud så han kan flyde. Skipper er meget glad for at vi trodsalt dukker op, trods den lange tur.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 14:18
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 19:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

VFK ringer om vi kan hjælpe en sejlbåd der er på grund på pos. N 55.33,8 E 10.02,0 det er Vfor bogense altså noget uden for vort område. VFK ser gerne at vi går derud.
Båden en gul sagita 26 er også kommet meget langt ind på lavt vand, det er imidlertid lykkedes for den erfarne sejler ved hjælp af gummibåd og anker at varpe sig ud så han kan flyde. Skipper er meget glad for at vi trodsalt dukker op, trods den lange tur.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 14:18
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 19:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Ejer var medlem.: 
Nej

ingen motor

Medlem ringer om vi kan hjælpe ham. Han er på sejltur og hans motor bliver varm så han tør ikke løbe an på at klar indsejling til sin plads i Odense Sejlklub i modvind. Vi aftaler et mødested og får ham bugseret på plads.

Kategori: 
Udrykning: 
Tirsdag, 26. juli 2016 - 14:25
Hjemkomst: 
Tirsdag, 26. juli 2016 - 15:50
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Odense Sejlklub Stige Ø
Ejer var medlem.: 
Ja

Motorbåd med haveri

Vi får opkald fra ejer at han har motorproblemer.
Han har ankret op, og ligger i nærheden af Lindø.
Vi afgår fra havnen, og får hurtigt fundet havaristen.
Han bliver taget på slæb og bliver trukket til Klintebjerg.
Skipperen bliver meldt ind, og giver også en donation til stationen.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Tirsdag, 19. juli 2016 - 20:00
Hjemkomst: 
Tirsdag, 19. juli 2016 - 21:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Klintebjerg
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med haveri

Henvendelse fra ejer at de lå ca. 2 sømil N for Fyns Hoved.
Vi afgik kl. 2030 fra Bregnør og var fremme ved havaristen i løbet af 20 min.
De lå opankret på 20 m vand og der var stærk strøm, så de var bange for at ankeret ikke kunne holde så de drev ud i trafik på Storebælt.
De fik en trodse ombord og blev slæbt med retur til Bregnør.
Der var en til at tage imod dem så de kunne komme retur til Odense, så ville de få en til at slæbe båden hjem i morgen.
Skipperen meldte sig ind, og vedkommende som hentede dem ville melde sig ind dagen efter.
Der blev givet meget ros for assistancen.

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 24. juli 2016 - 20:30
Hjemkomst: 
Søndag, 24. juli 2016 - 22:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

Vi får et opkald fra Lyngby Radio om at vi skal kontakte JRCC.
Det er den ugentlig øveaften så derfor var vi ude at sejle.
En MAXI 77 sejlbåd var gået på grund syd for Lindø.
Vi var hurtigt fremme ved havaristen, som var sejlet lidt udenfor sejlrenden,og så var der lavvandet.
Den blev trukket fri uden problemer, og kunne forsætte ved egen kraft.
Skipperen var ikke medlem, men ville melde sig ind.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 20. juli 2016 - 20:15
Hjemkomst: 
Onsdag, 20. juli 2016 - 21:00
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
forsatte ved egen kraft
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd med motor problemer

Bianca 28 sejlbåd på vej til Bregnør Havn fra Korshavn Fyns Hoved.
Motor ville ikke starte, og derfor ville de gerne have Bregnør til at hjælpe dem i havn.
Vi sejlede dem i møde, og fik at vide at motor nu kørte som den skulle.
Bregnør fulgte ham tæt i tilfælde af at motor satte ud igen.
Der var meget frisk vind på tværs af havneindløbet, så det var ikke godt med motorstop igen.
Alt forløb som det skulle, og skipperen på båden fik lagt til kaj.
Skipperen gav en donation til redningsstationen.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Fredag, 15. juli 2016 - 13:47
Hjemkomst: 
Fredag, 15. juli 2016 - 14:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

motorstop ved Fyns hoved

Alarm Opkald fra Lyngby radio kl 1626
Sort 21 fods motorbåd der ville tilkalde hjælp ved at vifte med armene . opsaverret af forbi sejlende sejlbåd , som pga vanddybden ikke kunne gå til hjælp.
Han gav LYRA besked og de ringede til os .
Vi sendte 4 mand af sted i Bregnørbåden og kl1733 havde de kontakt til den nødstedt 2 voksne og 3 børn .
De havde motorstop , og ville gerne slæbes til Korshavn . hvor de ankom kl . 1824

Kategori: 
Udrykning: 
Lørdag, 9. juli 2016 - 16:40
Hjemkomst: 
Lørdag, 9. juli 2016 - 19:05
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Lyngby Radio
Båden bugseret til: 
Korshavn
Ejer var medlem.: 
Nej

Sider