Logbog Bregnør

Sejlbåd på grund

VFK ringer om vi kan hjælpe en sejlbåd der er på grund på pos. N 55.33,8 E 10.02,0 det er Vfor bogense altså noget uden for vort område. VFK ser gerne at vi går derud.
Båden en gul sagita 26 er også kommet meget langt ind på lavt vand, det er imidlertid lykkedes for den erfarne sejler ved hjælp af gummibåd og anker at varpe sig ud så han kan flyde. Skipper er meget glad for at vi trodsalt dukker op, trods den lange tur.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 14:18
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 19:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

VFK ringer om vi kan hjælpe en sejlbåd der er på grund på pos. N 55.33,8 E 10.02,0 det er Vfor bogense altså noget uden for vort område. VFK ser gerne at vi går derud.
Båden en gul sagita 26 er også kommet meget langt ind på lavt vand, det er imidlertid lykkedes for den erfarne sejler ved hjælp af gummibåd og anker at varpe sig ud så han kan flyde. Skipper er meget glad for at vi trodsalt dukker op, trods den lange tur.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 14:18
Hjemkomst: 
Onsdag, 27. juli 2016 - 19:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Ejer var medlem.: 
Nej

ingen motor

Medlem ringer om vi kan hjælpe ham. Han er på sejltur og hans motor bliver varm så han tør ikke løbe an på at klar indsejling til sin plads i Odense Sejlklub i modvind. Vi aftaler et mødested og får ham bugseret på plads.

Kategori: 
Udrykning: 
Tirsdag, 26. juli 2016 - 14:25
Hjemkomst: 
Tirsdag, 26. juli 2016 - 15:50
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Odense Sejlklub Stige Ø
Ejer var medlem.: 
Ja

Motorbåd med haveri

Vi får opkald fra ejer at han har motorproblemer.
Han har ankret op, og ligger i nærheden af Lindø.
Vi afgår fra havnen, og får hurtigt fundet havaristen.
Han bliver taget på slæb og bliver trukket til Klintebjerg.
Skipperen bliver meldt ind, og giver også en donation til stationen.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Tirsdag, 19. juli 2016 - 20:00
Hjemkomst: 
Tirsdag, 19. juli 2016 - 21:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Klintebjerg
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med haveri

Henvendelse fra ejer at de lå ca. 2 sømil N for Fyns Hoved.
Vi afgik kl. 2030 fra Bregnør og var fremme ved havaristen i løbet af 20 min.
De lå opankret på 20 m vand og der var stærk strøm, så de var bange for at ankeret ikke kunne holde så de drev ud i trafik på Storebælt.
De fik en trodse ombord og blev slæbt med retur til Bregnør.
Der var en til at tage imod dem så de kunne komme retur til Odense, så ville de få en til at slæbe båden hjem i morgen.
Skipperen meldte sig ind, og vedkommende som hentede dem ville melde sig ind dagen efter.
Der blev givet meget ros for assistancen.

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 24. juli 2016 - 20:30
Hjemkomst: 
Søndag, 24. juli 2016 - 22:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

Vi får et opkald fra Lyngby Radio om at vi skal kontakte JRCC.
Det er den ugentlig øveaften så derfor var vi ude at sejle.
En MAXI 77 sejlbåd var gået på grund syd for Lindø.
Vi var hurtigt fremme ved havaristen, som var sejlet lidt udenfor sejlrenden,og så var der lavvandet.
Den blev trukket fri uden problemer, og kunne forsætte ved egen kraft.
Skipperen var ikke medlem, men ville melde sig ind.

Kategori: 
Udrykning: 
Onsdag, 20. juli 2016 - 20:15
Hjemkomst: 
Onsdag, 20. juli 2016 - 21:00
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
forsatte ved egen kraft
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd med motor problemer

Bianca 28 sejlbåd på vej til Bregnør Havn fra Korshavn Fyns Hoved.
Motor ville ikke starte, og derfor ville de gerne have Bregnør til at hjælpe dem i havn.
Vi sejlede dem i møde, og fik at vide at motor nu kørte som den skulle.
Bregnør fulgte ham tæt i tilfælde af at motor satte ud igen.
Der var meget frisk vind på tværs af havneindløbet, så det var ikke godt med motorstop igen.
Alt forløb som det skulle, og skipperen på båden fik lagt til kaj.
Skipperen gav en donation til redningsstationen.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Fredag, 15. juli 2016 - 13:47
Hjemkomst: 
Fredag, 15. juli 2016 - 14:30
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

motorstop ved Fyns hoved

Alarm Opkald fra Lyngby radio kl 1626
Sort 21 fods motorbåd der ville tilkalde hjælp ved at vifte med armene . opsaverret af forbi sejlende sejlbåd , som pga vanddybden ikke kunne gå til hjælp.
Han gav LYRA besked og de ringede til os .
Vi sendte 4 mand af sted i Bregnørbåden og kl1733 havde de kontakt til den nødstedt 2 voksne og 3 børn .
De havde motorstop , og ville gerne slæbes til Korshavn . hvor de ankom kl . 1824

Kategori: 
Udrykning: 
Lørdag, 9. juli 2016 - 16:40
Hjemkomst: 
Lørdag, 9. juli 2016 - 19:05
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Lyngby Radio
Båden bugseret til: 
Korshavn
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd på grund

En sejler bemærker der står en sejlbåd på grund i Odense Fjord uden for bøjerne, han prøver at kontakte sejleren uden held, der er også for lavt til at han kan gå til ass. Vi får opgaven fra VFK der beder os om at se på sejleren. Da Bregnør ankommer til den grundstødte sejlbåd, har ejer forsøgt at lægge et anker ud med sin gummibåd, denne er utæt og ejer havner i vandet, det er ikke godt, men han kan bunde. Sejleren er nu så kold at han ikke kan kravle op i sin båd, så vi ankrer Bregnør til luv og driver ned til båden, får en mand ombord og hjulpet sejleren op på sin båd. Han er noget forkommen og difus. Vi får båden trukket fri og bugseret til Lindøterminalen hvor Sejleren kan få noget tørt tøj på, han er på tur. Sejleren mener at han godt kan forsætte til Odense ved egen kraft.

Kategori: 
Udrykning: 
Fredag, 1. juli 2016 - 16:00
Hjemkomst: 
Fredag, 1. juli 2016 - 17:15
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Lindø Terminalen
Ejer var medlem.: 
Nej

motorproblemer

Ejer ringerkl. 1200 kender telefonnummer ikke medlem, at han er på vej fra Ballen på Samsø mod Odense, får motorstop syd for Lushage Samsø. Om vi kan hjælpe ham, han lægger anker når det bliver lavt nok. Vinden er sv 6-7 så han driver tilbage mod Samsø. vi afgår kl. 1230 Vi er godt klar over at vinden er på kysten og motorbåde sjældent har godt ankergrej, så vi må hellere skynde os. Vi når frem da han er ca. 15 m . fra kysten og ligger på under 2 m. Vi får en line over til ham og begynder bugsering. vi har ca. 20 nm hjem med ham.

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Torsdag, 30. juni 2016 - 12:30
Hjemkomst: 
Torsdag, 30. juni 2016 - 17:30
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Bregnør Fiskskeleje
Ejer var medlem.: 
Ja

Sider