Logbog København

Grundstødning syd for Dragør

Fritrækning af grundstød sejlbåd syd for Dragør. DSRS Lynetten bliver via VFK kaldt ud til grundstødt sejlbåd som har ligger på positionen fra den foregående dag og som forgæves har prøvet at komme fri.

Under fritrækningen indløber der et PAN-PAN over VHF radioen som Lynetten straks melder tilbage på for at høre om vores assistance kan bruges trods distancen til den givne position, vores ressource bliver prioriteret til at fortsætte fritrækningen.

Vi kan over radioen følge at vores kollegaer i Helsingør kommer med ud på kaldet.

Station: 
Udrykning: 
Søndag, 25. september 2016 - 18:48
Hjemkomst: 
Søndag, 25. september 2016 - 22:10
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Dragør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

23 fod sejlbåd på grund mellem Saltholm og Peberholm

Vi bliver af VFK kaldt ud til 23 fod sejlbåd med to personer som er gået på grund mellem Saltholm og Peberholm.
DSRS Lynetten afgår havn og finder sejlbåden på meget lavt og stenfyldt vand, hvilket besværliggør fritrækningen.
Sejlbåden flotbringes og bugseres til Dragør havn da havarist ikke har lanterner eller navigationsmidler til nattesejlads.

Udrykning: 
Lørdag, 24. september 2016 - 18:10
Hjemkomst: 
Lørdag, 24. september 2016 - 22:00
Bådfører: 
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Dragør Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

19 fod motorbåd med motor køleproblemer

Medlem ringer direkte til vagt og beder om assistance til at komme i havn da hans udenbordsmotor har mistet køling og derfor bliver for varm. DSRS Lynetten afgår havn og finder anmelder vedr Søndre røse, hvorefter han bliver bugseret til Lynetten som er hjemhavnen.

Udrykning: 
Onsdag, 21. september 2016 - 13:05
Hjemkomst: 
Onsdag, 21. september 2016 - 15:30
Bådfører: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Lynetten
Ejer var medlem.: 
Ja

Grundstødning saltholm

Seljbåd blev hjulpet fri

Station: 
Udrykning: 
Søndag, 21. august 2016 - 14:46
Hjemkomst: 
Søndag, 21. august 2016 - 16:46
Bådfører: 
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Ejer var medlem.: 
Nej

Vindstille uden motor

Motor vil ikke starte efter vinden lagde sig

Station: 
Udrykning: 
Søndag, 21. august 2016 - 13:39
Hjemkomst: 
Søndag, 21. august 2016 - 14:39
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Kastrup
Ejer var medlem.: 
Nej

Motor problemer fra medlem

Lynetten kaldes op af medlem med motorproblemer.

Station: 
Udrykning: 
Tirsdag, 21. juni 2016 - 14:35
Hjemkomst: 
Tirsdag, 21. juni 2016 - 17:35
Bådfører: 
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Lynetten
Ejer var medlem.: 
Nej

Ankertov i skrue

Havaristen havde en miskommunikation med din kone og tovet til hækankeret gik i skruen- Lynetten var behjælpelig.. og kommunikationen bedredes..:)

Station: 
Udrykning: 
Lørdag, 21. maj 2016 - 14:30
Hjemkomst: 
Lørdag, 21. maj 2016 - 16:30
Bådfører: 
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Kastrup
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorstop ved sejlrenden ud for Lynetten havn

En sen aften 29. juli modtog DSRS Lynetten et kald fra VFK. En motorbåd lå med motorstop ud for sejlrenden, og det skulle gå stærkt - de drev nemlig mod land og ind over seljrenden. Heldigvis var de frivillige hos DSRS Lynetten hurtigt afsted, med efter afgang fra havnen modtog besætningen et opkald fra nødstedte, som var meget bange for det store skib på vej mod dem. De havde ikke lys på båden og lå 50 meter fra sejlrenden med et stort containerskib på vej. For at sætte fuld hastighed og afværge situationen, bad bad DSRS lyngby radio om hjælp til at meddele omkringværende skibe om faren og om muligt tage kontakt til containerskibet. Kort efter modtog vi på kanal 16 et kald fra containerskibet, som havde dansk lods ombord. Han meddelte, at han kunne se både os og den nødstedte, angav nødstedte position angav pejling. Nødstedte var nu 25 meter fra sejlrenden. Heldigvis nåede vi frem til nødstedte før containerskibet, og de ombordværende var meget lettede. Det viste sig at være tre drenge, som netop havde købt en motorbåd i Dragør. Motoren havde uden videre sat ud netop som mørket havde lagt sig. De var tilmed godt afkølede og måtte gå i kahytten for at få varmen. De blev bugseret til Lynetten havn, hvor de fik varmen i DSRS Lynettens skur. De tre drenge havde fået sig noget af et chok, og havde brug for at snakke situationen igennem.

Dette kald viste hvor vigtig vores rolle på vandet er. DSRS dækker et stort område, hvor sejlrenden ofte udgør en fare for de nødstedte. Der er ingen tvivl om, at konsekvenserne havde været alvorlige, hvis ikke DSRS lynetten havde tilbudt sin hjælp.

Station: 
Udrykning: 
Fredag, 29. juli 2016 - 23:23
Hjemkomst: 
Lørdag, 30. juli 2016 - 1:30
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Lynetten havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Katemaran med knækket mast

31. juli 2016 modtog DSRS Lynetten et kald fra en mand med knækket mast. Det skulle vise sig at være en mindre katemaran af modellen Sub Sea, det normalt bruges under kapsejlads. En kraftig vind havde lagt masten ned, hvilket ifølge nødstedte var foregået forholdvist udramatisk og ingen kom til skade under ulykken. DSRS Lynetten havde netop pakket sammen efter øvelse i Københavns havn, og de to frivillige, Martin Toft og Pelle Hansen var derfor hurtigt ved nødstedte, da de stadig befandt sig på havnen. Da de kom frem, viste det sig, at det tre omborfværende havde ligget i vandet i godt en time og forsøgt at signalere efte rhjælp hos forbipasserende skibe. Efter en time gav de op. Om de forbipasserende havde ignoreret fagterne eller blot ikke havde observeret dem, er endnu uvist. Dog måtte Martin og Pelle tæt på, før de fik øje på nødstedte. Da vi mødte nødstedte, var de godt underafkølede efter at have ligget i nær vandet i lang tid. De to yngste besætningsmedlemmer kom ombord på Lynettens båd, og én blev tilbage på det nødstedte skib under bugseringen, som foregik udramatisk. De var utrolig glade for den hurtige hjælp, og donerede i samme omgang 1000 kr. som tak for hjælpen.

Station: 
Udrykning: 
Søndag, 31. juli 2016 - 13:00
Hjemkomst: 
Søndag, 31. juli 2016 - 15:00
Landkoordinator: 
Båden bugseret til: 
Nærliggende jollehavn
Ejer var medlem.: 
Nej

Dødt batteri og motor

20. april modtog DSRS Lynetten et opkald fra en svært forvirret person. Meldingen lød "ligger lige uden for Lynetten havn med motorproblemer". Pelle var hurtigt i båden og startede op indtil resten af mandskabet meldte deres ankomst. Samtidig kom DSRS Lynettens seneste medlem, Sune op fra sin båd (som ligger i lynetten havn). Selvom han ikke var på vagthold, var han klar til at tage ud med det samme. En beslutning blev taget, og vi var hurtigt afsted. Det skulle dog vise sig, at meldingen ikke var helt præcis, for der var ingen skibe med motorproblemer at se uden for lynetten havn. Det lykkedes dog besætningen at kalde den nødstedte op, som kunne give en mere præcis position. Om vedkommende i panik havde meldt forkert til vagttelefonen vides ikke, men da vi endelig fandt dem, var de meget glade for at se os. Bugseringen foregik roligt, og Sune var glad for at opleve et rigtigt kald.

Station: 
Udrykning: 
Onsdag, 20. april 2016 - 12:00
Hjemkomst: 
Onsdag, 20. april 2016 - 13:00
Reddere: 
Båden bugseret til: 
Lynetten havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Sider