Logbog Køge

SAREX øvelse i Køge Bugt Nord

Vi har i dag deltaget i SAREX øvelse. Vi var repræsenteret med 2 fartøjer med i alt 8 personer ombord, samt 3 personer på stationen. Vi fik radiotjek fra Rescue Center kl.10 og alarm gik kort efter, om sejlbåd med 5 overbord syd for Vallensbæk. Vi fik koordinater og satte kursen med begge fartøjer, hvor vi skulle melde ETA asap vi kunne til OSC ROTA. Vi var fremme med begge fartøjer inden for 5 kvarter og startede så S (Track Spacing) efter OSC anvisninger - det foregik sammen med vores 2 fartøjer, 2 SSRS fartøjer, DSRS Lynetten og OSC - ROTA. Efter gennemsøgning, kom der ny melding til OSC som skulle overgive deres rolle til CARINA som ny OSC. Fartøjer fortsatte søgning og fandt efter hjælp fra forbikommende fartøj alle 5 "MOB" enheder. Pause i øvelse blev til kaffe på CARINA og derfra startede øvelse så igen. Målskibet - SLEIPNER var nu i "nød" og her blev der øvet sanitære opgaver, med deraf tilkald af HELI fra RUDKØBING. Da denne opgave var løst og alle tilbage på RUDKØBING blev vi frigivet fra øvelse, efter 5 timer koncentreret arbejde og med en MASSE erfaring på søgemønstre, sanitære opgaver og kommunikation i baggagen satte vi kursen på Køge Marina som blev anløbet kl.ca.16.30
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Lørdag, 19. september 2015 - 10:00
Hjemkomst: 
Lørdag, 19. september 2015 - 16:30
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Ja

40 fods motorbåd med motorstop

I forbindelse med en sidste test, inden stationleders indstilling til bådfører, var 3 BF aspiranter og stationsleder klar til afgang. Inden afgang hørte vi et kald på kanal 16 om motorbåd med motorstop ved Stevns klint på N 55.20.5 E 12.27.7.Da positionen ligger inden for vores fremtidige område, meddelte vi Lyngby Radio at vi lagde kurs mod havarist.

Stationsleder udpegede Landkoordinator - BF og øvrige roller og aktion kunne gå i gang.

Vi var i den hårde sø fremme efter godt en times sejlads. Havaristen blev slæbt til Køge uden problemer.

Ejer er ikke medlem, men fik udleveret brochure og vil melde sig ind

PS. denne sidste test gav anledning til STOR ros på alle pladser i dagens aktion.

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 23. august 2015 - 8:55
Hjemkomst: 
Søndag, 23. august 2015 - 12:40
Reddere: 
Vagtcentral: 
Lyngby Radio
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med motorstop

Bådejere kunne ikke starte motor efter at have nydt et par timer på bugten i det gode vejr. Det hold som netop havde afsluttet deres træning sejlede til positionen N 55.27.20 E 12.12.40 hvor de fandt havaristen. Han blev trukket til Køge Marina

Kategori: 
Udrykning: 
Søndag, 16. august 2015 - 16:10
Hjemkomst: 
Søndag, 16. august 2015 - 16:25
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Ja

Stingway speedbåd med motorstop

Vi var på træningsmision i Køge Bugt og blev kontaktet via telefon af havarist og bad ham smide anker.så der ikke var risiko for at han drev mod stranden. Havaristen lå 5-10 min. sejlads fra Køge Marina og vi sejlede frem til havarist. Der fik ´vi den på slæb og fik havarist trukket ind på Køge Marina, så mission afsluttedes på under 30 min.
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Lørdag, 8. august 2015 - 16:40
Hjemkomst: 
Lørdag, 8. august 2015 - 17:10
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Ja

Motorstop Banner 28

Havarist havde fået motorstop på
N 55.24.630 Ø 12.20.894.
havde sat drivanker og var hurtig fundet.
Båden blev bugseret til sin hjemhavn Køge.

Havarist er medlem

Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Fredag, 7. august 2015 - 12:10
Hjemkomst: 
Fredag, 7. august 2015 - 14:00
Reddere: 
Landkoordinator: 
Båden bugseret til: 
Køge
Ejer var medlem.: 
Ja

Haverist fra Norge hentet midt på Køge Bugt

Under træning får vi melding om norsk sejlbåd som ikke kan få foldeskrue til at åbne sig. De anmoder via havnemester for Køge Marina om assistance til at komme i havn. Vi får efter et stykke tid den korrekte position via SMS fra bådens ejer.N 55.27.5 E 12.20.7.
Herefter finder vi den hurtigt og bugserer den i havn.
Havarist var ikke medlem men vi gav hende en brochure.

Kategori: 
Udrykning: 
Torsdag, 30. juli 2015 - 19:00
Hjemkomst: 
Torsdag, 30. juli 2015 - 21:15
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd med motorproblemer i stærk vind

Havarist har kaldt havnemester og da vi var i havnen på trænings sejlads, aktiverede vi en aktion. Haverist lå øst for Køge Marina, havde kastet anker og sat ankerkugle, men kunne ikke sejle i havn for sejl. Vi kaldte havarist på VHF og via mobil telefon for at fortælle vi var på vej og fik havarist på slæb efter 20 min.. Trak havarist ind i Køge Marina og aktiverede lokal bådreparatør, som selv lavede aftale med havarist om at få udbedret fejl søndag.
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Lørdag, 18. juli 2015 - 17:20
Hjemkomst: 
Lørdag, 18. juli 2015 - 18:20
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Katemaran bjærget under træning

Havneassistent havde torsdag i kuling været ude og teste sejleregenskaber hos sig selv og sejlermakker. Det gik ikke så godt for makker under manøvre og fartøjet endte på 4 meter vand. De 2 sejlmakkere kunne selv svømme i land og kalde VFK Men en god træning for DSRS-Køge, som tog udfordringen op. Vi fandt fartøj og fik den bjerget ind til strand, så er der lidt at lave over sommeren for de 2 sejlere. Vi nåede det lige inden vi skulle på kursus i førstehjælp på stationen. Det er vores fartøjs ansvarlig og en erfaren sejler der tog opgaven.
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Mandag, 13. juli 2015 - 14:30
Hjemkomst: 
Mandag, 13. juli 2015 - 17:16
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Solrød strand
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med motorhaveri

I dag under træning af mandskab måtte vi afbryde vores træning i "bugsering af sejlbåd" som var stillet til rådighed af Svenn, sejler på Køge Marina, tak for det. "Figurant med motorproblem uden vind og rystet skibsfører", vi skulle bore og ligge slæbetov på, samt kommunikere med "havarist" under aktionen. MEN så blev det pludselig alvor, der var en motorbåd der vinkede med en redningsvest og selvfølgelig afbrød vi vores forehavende og kom denne motorbåd til undsætning. Det viste sig der var en toppakning der var gået og havarist blev slæbt ind til Køge Marina, hvorefter træning fortsatte. Da DSRS-Køge ikke er i drift før tidligst ultimo august, var dette ikke en ordinær aktion, men en aktion vi selvfølgelig skulle udfører da vi lå under en 1/2 sømil fra havarist. Medlems opfordring udleveret
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Torsdag, 25. juni 2015 - 20:15
Hjemkomst: 
Torsdag, 25. juni 2015 - 20:30
Landkoordinator: 
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Sider