Logbog Køge

Haverist fra Norge hentet midt på Køge Bugt

Under træning får vi melding om norsk sejlbåd som ikke kan få foldeskrue til at åbne sig. De anmoder via havnemester for Køge Marina om assistance til at komme i havn. Vi får efter et stykke tid den korrekte position via SMS fra bådens ejer.N 55.27.5 E 12.20.7.
Herefter finder vi den hurtigt og bugserer den i havn.
Havarist var ikke medlem men vi gav hende en brochure.

Kategori: 
Udrykning: 
Torsdag, 30. juli 2015 - 19:00
Hjemkomst: 
Torsdag, 30. juli 2015 - 21:15
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Sejlbåd med motorproblemer i stærk vind

Havarist har kaldt havnemester og da vi var i havnen på trænings sejlads, aktiverede vi en aktion. Haverist lå øst for Køge Marina, havde kastet anker og sat ankerkugle, men kunne ikke sejle i havn for sejl. Vi kaldte havarist på VHF og via mobil telefon for at fortælle vi var på vej og fik havarist på slæb efter 20 min.. Trak havarist ind i Køge Marina og aktiverede lokal bådreparatør, som selv lavede aftale med havarist om at få udbedret fejl søndag.
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Lørdag, 18. juli 2015 - 17:20
Hjemkomst: 
Lørdag, 18. juli 2015 - 18:20
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Katemaran bjærget under træning

Havneassistent havde torsdag i kuling været ude og teste sejleregenskaber hos sig selv og sejlermakker. Det gik ikke så godt for makker under manøvre og fartøjet endte på 4 meter vand. De 2 sejlmakkere kunne selv svømme i land og kalde VFK Men en god træning for DSRS-Køge, som tog udfordringen op. Vi fandt fartøj og fik den bjerget ind til strand, så er der lidt at lave over sommeren for de 2 sejlere. Vi nåede det lige inden vi skulle på kursus i førstehjælp på stationen. Det er vores fartøjs ansvarlig og en erfaren sejler der tog opgaven.
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Mandag, 13. juli 2015 - 14:30
Hjemkomst: 
Mandag, 13. juli 2015 - 17:16
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Solrød strand
Ejer var medlem.: 
Nej

Motorbåd med motorhaveri

I dag under træning af mandskab måtte vi afbryde vores træning i "bugsering af sejlbåd" som var stillet til rådighed af Svenn, sejler på Køge Marina, tak for det. "Figurant med motorproblem uden vind og rystet skibsfører", vi skulle bore og ligge slæbetov på, samt kommunikere med "havarist" under aktionen. MEN så blev det pludselig alvor, der var en motorbåd der vinkede med en redningsvest og selvfølgelig afbrød vi vores forehavende og kom denne motorbåd til undsætning. Det viste sig der var en toppakning der var gået og havarist blev slæbt ind til Køge Marina, hvorefter træning fortsatte. Da DSRS-Køge ikke er i drift før tidligst ultimo august, var dette ikke en ordinær aktion, men en aktion vi selvfølgelig skulle udfører da vi lå under en 1/2 sømil fra havarist. Medlems opfordring udleveret
Kategori: 
Station: 
Udrykning: 
Torsdag, 25. juni 2015 - 20:15
Hjemkomst: 
Torsdag, 25. juni 2015 - 20:30
Landkoordinator: 
Båden bugseret til: 
Køge Marina
Ejer var medlem.: 
Nej

Sider