Logbog Vordingborg

Maxi 87 grundstød på Letten øst for Farø lavbro

På vej hjem fra aktion i Bøgestrømmen observerer redningsbåden en maxi 87 på grund på Letten. Redningsbåden sætter sig i kontakt med havaristen, der gerne ønsker hjælp. Havaristen trækkes hurtigt fri og kan fortsætte sin rejse. Havaristen blev opfordret til at blive medlem i DSRS.

Udrykning: 
Fredag, 15. september 2017 - 19:17
Hjemkomst: 
Fredag, 15. september 2017 - 19:42
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Ejer var medlem.: 
Nej

26 fods sejlbåd grundstødt i Bøgestrømmen

DSRS Vordingborg kontaktes direkte af bådejer der beder om assistance til fritrækning på position 55 04,469N 012 09,537E (ved "4-kostene"). Redningsbåden afgår til assistance og trækker havaristen fri. Denne fortsætter sin rejse ved egen hjælp.

Udrykning: 
Fredag, 15. september 2017 - 17:35
Hjemkomst: 
Fredag, 15. september 2017 - 19:42
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Ejer var medlem.: 
Ja

29 fods sejlbåd med vandindtrængning

Bådejer på en 29 fods sejlbåd anmoder via JRCC om assistance grundet vandindtrængning. Position 54 59,320 N 11 44,840 Ø (Lidt vest for Dyrefod Flak. Det viser sig senere, at vandindtrængningen kommer via motoren, som slukkes.
Havaristen bugseres til Vordingborg Nordhavn og agter at melde sig ind i DSRS.

Udrykning: 
Lørdag, 2. september 2017 - 16:35
Hjemkomst: 
Lørdag, 2. september 2017 - 20:42
Bådfører: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Vordingborg Nordhavn
Ejer var medlem.: 
Nej

28 fods motorsejler med motorstop

28 fods motorsejler med motorstop lidt nord for Mellemgrund syd for Knudshoved Odde.
Havaristen taget på slæb til Masnedsund havn.
Ejer melder sig ind i DSRS

Udrykning: 
Onsdag, 30. august 2017 - 15:50
Hjemkomst: 
Onsdag, 30. august 2017 - 21:00
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Masnedsund Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Eftersøgning i farvandet ud for Knudsskov

JRCC beder DSRS Vordingborg om at deltage i eftersøgning ud for Knudsskov på sydsiden af Knudshoved Odde, da der er observeret en drivende gummibåd uden personer om bord. Redningsbåd afgår og tilmelder sig eftersøgning til HDMS Najaden der er i området. Redningsbåd frigives imidlertid fra eftersøgningen efter kort tid efter, da ejermand til gummibåden er fundet.

Udrykning: 
Lørdag, 26. august 2017 - 22:42
Hjemkomst: 
Lørdag, 26. august 2017 - 23:20
Bådfører: 
Reddere: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Ejer var medlem.: 
Nej

29 fods sejolbåd med sejl- og motorproblemer syd for Nyord

JRCC beder DSRS Vordingborg om at assistere 29 fods sejlbåd med sejl- og motorproblemer i farvandet syd for Nyord. Båden har kastet anker.
Redningsbåd assisterer havaristen, der bugseres ind til Kalvehave Havn.

Udrykning: 
Fredag, 25. august 2017 - 15:59
Hjemkomst: 
Fredag, 25. august 2017 - 18:37
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Kalvehave Havn
Ejer var medlem.: 
Ja

33 fods motorbåd med motorstop ved Knudshoved odde

JRCC beder DSRS Vordingborg om assistance til en 33 fods motorbåd med motorstop. Båden driver på en position ud for Knudskov på sydsiden af Knudshoved Odde. Redningsbåd bugserer havaristen til Masnedsund Havn.

Udrykning: 
Søndag, 20. august 2017 - 20:25
Hjemkomst: 
Søndag, 20. august 2017 - 23:59
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Båden bugseret til: 
Masnedsund Havn
Ejer var medlem.: 
Nej

Båd med motorstop

Opkald fra motorbådsejer med motorstop ud for Trellegrund. Båden blev trukket til Vordingborg Nordhavn.

Udrykning: 
Søndag, 20. august 2017 - 14:32
Hjemkomst: 
Søndag, 20. august 2017 - 14:32
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
nord havnen
Ejer var medlem.: 
Nej

40 fods sejlbåd grundstødt i Grønsund

JRCC beder DSRS Vordingborg om assistance til fritrækning af grundstødt 40 fods sejlbåd sydvest for Bogø havn på Bredemads Hage. Redningsbåd går til assistance. Havarist står hårdt på grunden, men det lykkes at trække sejlbåden fri. Herefter fortsætter havaristen sin sejlads ved egen hjælp.

Udrykning: 
Lørdag, 19. august 2017 - 13:58
Hjemkomst: 
Lørdag, 19. august 2017 - 16:15
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Værns fælles kommando (Bruges ikke)
Ejer var medlem.: 
Nej

34 fods sejlbåd med motorstop i Smålandshavet

DSRS Vordingborg kontaktes direkte af ejer med anmodning om assistance til at blive bugseret til Vordingborg på grund af motorstop og heraf manglende strøm i sejlbåden. Positionen er nord af Femø. DSRS Vordingborg aftaler, at båden fortsætter sin sejlads for sejl til Storstrømmen for derfra at blive bugseret ind til havn. Redningsbåd med besætning går på stand by og landkoordinator holder løbende kontakt med sejlbådenbåden. Da havaristen er i Storstrømmen vest for Storstrømsbroen går redningsbåden til assistance og bugserer sejlbåden ind til Masnedsund havn.

Udrykning: 
Fredag, 18. august 2017 - 21:45
Hjemkomst: 
Lørdag, 19. august 2017 - 0:40
Bådfører: 
Landkoordinator: 
Vagtcentral: 
Direkte
Båden bugseret til: 
Masnedsund Havn
Ejer var medlem.: 
Ja

Sider