Strategiplan 2020

I strategiplan 2020" har DSRS nu bl.a. udpeget de områder af indre
danske  farvande hvor vi vil prioritere oprettelse af stationer frem  mod 2020.

Du  kan se områderne ved at klikke her, SE KORT
Meget afhænger af finansiering  af oprettelsen  (ca. 1 mio. kr. pr. station) - og muligheden for at rekruttere  tilstrækkeligt med aktive frivillige i de pågældende områder.

Blå markør
Eksiterende stationer

Rød markør
Hvor vi gerne vil oprette stationer

Gul markør
Statslige redningsstationer