Generalforsamling i DSRS 2024

Dansk Søredningsselskab indkalder til ordinær generalforsamling den 21. marts 2024 kl. 19 i Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 6, 5300 Kerteminde. Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Forelæggelse af budget

5. Indkomne forslag

Der er indkommet tre forslag:

  1. 1. Forslag til ændringerne i VEDTÆGT FOR FORENINGEN DANSK SØREDNINGSSELSKAB Nyt pkt. 4.2 Frivillige i Dansk Søredningsselskab er automatiske medlemmer af foreningen med stemmeret og ret til bådmærkat. Nyt pkt. 11.2 Beslutning om eksklusion træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Stillet af medlem Kent Nielsen.
  2. 2. Indførelse af daglig ledelse I Dansk Søredningsselskab. Stillet af medlem Kent Nielsen
  3. 3. Mistillidsvotum til Steen W Jensen som formand for DSRS. Stillet af medlem Kent Nielsen

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 5.7 kan du stemme ved fuldmagt afgivet til bestyrelsen.

Hvis du vil have, at bestyrelsen stemmer på en bestemt måde, skal du skrive det på fuldmagten.

Gå til elektronisk fuldmagt

Bestyrelsen ser frem til et godt møde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke klip af vores nyhedsbrev ! Vi udsender et nyhedsbrev 6-8 gange om året, med nyheder, tips & tricks, gode tilbud fra vores samarbejdspartner samt anden god information. Tilmeld dig i dag og vær med !