fbpx Bestyrelsens beretning for 2019 | Dansk Søredningsselskab

Assistance

Nødsituationer:
Kontakt Lyngby Radio på VHF kanal 16 og aktivér eventuelt alarmknappen, hvis din VHF radio er med DSC.

Har du ikke VHF kan du Kontakte Forsvarets Operationscenter på telefon +45 72850000 (døgnbemandet)

Ikke nødsituationer:
Assistance til nærmeste havn
– kontakt vagthavende på den nærmeste DSRS station

Helsingør:
+45 27601101

Kerteminde
+45 27601102 

Bregnør
+45 27601102 

Lynæs:
+45 27601103 

Rudkøbing:
+45 27601104

Juelsminde:
+45 27601105

København
+45 27601106  

Løgstør
+45 27601107  

Årø
+45 27601108

Vordingborg
+45 27601109

Køge
+45 27601110

Assens 
+45 27601111

 

Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for DSRS – 2019

Aktioner

2019 har været endnu et travlt år for de frivillige reddere i DSRS-stationerne. 588 gange er vi blevet kaldt ud til fritidssejlere der har haft brug for assistance til at komme til nærmeste havn. Tilsyneladende er det niveauet, når vi har 10 -11 stationer.

Ca. ¼ af aktionerne blev initieret via Forsvaret/Lyngby Radio, hvilket viser, at vi bestemt har JRCC’s bevågenhed.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle på stationerne for deres indsats – en indsats, som tydeligt viser, at DSRS gør noget aktivt for sikkerheden til søs.

Stationer

I 2019 åbnede DSRS en ny station i Løgstør i Limfjorden. Stationen er kommet godt i gang med god støtte fra den lokale sejlklub, kommunen, havnen og lokalsamfundet. 

Stationen er blevet tildelt den båd som tidligere har være anvendt i DSRS Årø – og båden egner sig godt til de lavvandede områder i Limfjorden. De frivillige i stationen har gennemført et stort renovations-arbejde for at få gjort båden operationel og velfungerende.

Tidligt på foråret 2019 måtte stationen på Årø lukke ned – bl.a. på grund af mandskabsmangel. Da operationsområdet i Lillebælt er et af de mest befærdede blandt lystsejlerne tog bestyrelsen kontakt til Assens sejlklub for at undersøge mulighederne for at oprette en ny station, der kunne dække farvandet. Der er nu etableret en gruppe af frivillige i Assens – der er blevet valgt stationsleder – og vi forventer at starte stationen op i løbet af foråret/sommeren 2020.

På Årø er det i mellemtiden lykkedes at samle en gruppe af frivillige, der kan fortsætte stationen, og stationen er således fuldt funktionsdygtig igen. Der er nu etableret et samarbejde mellem de 2 stationer så farvandet i Lillebælt fortsat er dækket af DSRS. Der er således nu oprettet 11 aktive stationer med i alt 280 frivillige under DSRS. (Assens bliver station nr. 12)

Medlemmer

Året blev også præget af en pæn fremgang i antallet af betalende medlemmer – ved afslutningen af 2019 var medlemstallet på 5175 personer – en fremgang på godt 27% ift. året før. Der er næppe tvivl om, at de mange PR-initiativer udført lokalt i stationerne samt den generelle PR-indsats via medierne og deltagelse i de relevante bådudstillinger - har gjort sit til at antallet af medlemmer har været stigende. Alligevel er der forsat en del sejlere og andre som ikke kender DSRS og muligheden for at støtte os gennem et medlemskab. Derfor har bestyrelsen sat et større beløb af til en generel PR-indsats i 2020.

Antallet af medlemmer er rygraden i DSRS’s økonomi. Det øgede antal har muliggjort at vi forsat kan udbygge og udvikle vores organisation samt sikre den daglige drift – herunder foretage nødvendige reparationer af både og materiel.

Samarbejde med Hansen Protection.

I 2019 har vi haft nogle konstruktive samtaler med virksomheden Hansen Protection i Norge om sikkerhedsudstyr til vores stationer og til de frivillige. Samtalerne resulterede i en samarbejdsaftale, som betyder, at DSRS og stationerne/de frivillige kan indkøbe sikkerhedsudstyr til meget fordelagtige priser - men ikke mindst at DSRS kan deltage i udviklingen af udstyret. Lige nu er den SAR vest, som blev vist på stationsledermødet i Kerteminde, ved at blive CE godkendt. Når det er sket, vil alle sejlende frivillige modtage en personlig vest, som de kan låne så længe de er aktive i DSRS. Bestyrelsen har ligeledes søgt forskellige fonde om støtte til indkøb af overlevelsesdragter til stationerne. Vi skal opfordre stationerne til at bruge egne indsamlede midler til at købe dragter.

Sekretariatet

Det går godt i sekretariatet. Fysisk er sekretariatet flyttet fra kælderen til 1. sal, hvilket giver mere plads og et bedre arbejdsmiljø. Kristian udgør en stor hjælp for både bestyrelse og stationer og det er naturligvis vigtigt, at der i det daglige er en person, som man altid kan komme i kontakt med. Det er vores overbevisning, at det også er godt for medlemmer og andre interessenter. 

Der er fortsat tilknyttet frivillige til sekretariatets funktionen, ligesom nye altid er velkomne til at støtte Kristian i løsning af sekretariatets opgaver.

Donationer fra landsdækkende fonde og øvrige bidragsydere

Donationer fra fonde, kommuner, sejlklubber, privatpersoner mv. har resulteret i meget væsentlige beløb til brug for bådreparationer, nyindkøb af både samt indkøb af sikkerhedsudstyr og påklædning til de frivillige.

Bestyrelsen vil gerne takke for støtten til DSRS - ikke mindst vil vi gerne takke de fonde som gennem flere donationer har engageret sig i DSRS’s arbejde.

DSRS og forsikringsselskaberne

Desværre har det i 2019 vist sig nødvendigt at understrege, at DSRS ikke har nogen aftale med noget forsikringsselskab om bjærgning. Nogle kunder i visse selskaber har fejlagtigt fået indtryk af, at deres forsikringsselskab har en speciel aftale med DSRS, hvorfor de gennem forsikringsselskabet er med til at støtte DSRS´s drift og udvikling, samt at man som forsikringskunde har specielle vilkår hos DSRS.

Denne opfattelse er forkert – og bestyrelsen vil i 2020 arbejde for at interesserede forsikringsselskaber donerer beløb direkte til drift og udvikling af DSRS ligesom alle øvrige sponsorer.

Bestyrelsens sammensætning

Matthias Rassov har været med i bestyrelsen i mange år, men Mathias har nu meddelt at han ikke fortsat kan deltage i bestyrelsesarbejdet p.g.a. andre gøremål. Mathias’ spidskompetence har været rådgivning om PR, men han har i øvrigt, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, været dybt engageret i udviklingen af DSRS. Bestyrelsen vil gerne takke Mathias for hans indsats og vi kommer til at savne hans skæve vinkler på mangt og meget.

Afslutning

Afslutningsvis vil bestyrelsen endnu engang takke alle der har støttet vores arbejde i 2019 - vores sponsorer, vores betalende medlemmer - og ikke mindst alle de frivillige i afdelingerne, som har stillet sig til rådighed dag og nat hele året rundt.

På bestyrelsens vegne

Ole Lyngenbo

21.2.2020

De støtter os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke klip af vores nyhedsbrev ! Vi udsender et nyhedsbrev 6-8 gange om året, med nyheder, tips & tricks, gode tilbud fra vores samarbejdspartner samt anden god information. Tilmeld dig i dag og vær med !